The wishlist name can't be left blank

Garantie

Tuinhek.shop garandeert dat alle door haar geleverde hekwerken voldoen aan het gestelde op de website. Onderstaande garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit. Wij hanteren een garantietermijn van 2 jaar op onze nieuwe artikelen. De wettelijke garantie houdt in dat een product geen gebreken behoort te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Blijkt het product niet aan de verwachtingen te voldoen, dan zullen wij dit kosteloos herstellen of een vervangend product te leveren.

Indien er een coating is toegepast is deze ten alle tijden na het verzinken aangebracht en betreft het een 1-laagse óf 2-laags poedercoating die voldoet aan de eisen volgens de VISUM. De hekwerken zijn door deskundig personeel geconstrueerd met gebruikmaking van hoogwaardige onderdelen, waardoor er voor vele jaren een onderhoudsvrij hekwerk is verkregen. De constructie van het hekwerk is van dusdanige kwaliteit dat zij in geen geval mogen en kunnen doorzakken of knikken

Als aanvulling op haar garantievoorwaarden van nieuw geleverde artikelen wordt een garantie gegeven van 2 jaar op de constructie, zinklaag en poedercoating, ingaande na levering en ontvangst van de betaling. De extra voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke regels omtrent conformiteit en deze garanties beperken de wettelijke regels niet.

Voor tweedehands hekwerken geldt een garantietermijn van 1 jaar op de constructie, deze mogen dus in geen geval doorzakken, knikken of constructureel spontaan veranderen.

De bovenstaande garantievoorwaarden gelden niet indien:

- De gebreken het gevolg zijn van brand, natuurrampen, extreme temperaturen/omstandigheden, ondeskundig gebruik/onderhoud en andere onvoorziene omstandigheden welke niet normaal gebruikelijk kunnen worden geacht.
- Mechanische of chemische beschadigingen door welke oorzaak dan ook zijn toegebracht of ontstaan.
- Reclameborden, winddoeken, bomen en struiken of andere wijzigingen die aan of tegen het hekwerk zijn toegebracht zonder dat tuinhek.shop van deze bedoeling op de hoogte was voor opdracht tot levering van het betreffende hekwerk.

In algemene zin wordt ervan uitgegaan dat normaal klein onderhoud tot preventie wordt uitgevoerd, waarmee doelend op het wegsnoeien van struiken en bomen, evenals het voorkomen van beschadigingen door fietsen e.d.

Als u het niet eens bent met onze garantievoorwaarden, kunt u uw klacht melden via onze klachtenprocedure.